Jaśniok. Zawsze jasne zasady.

Strona śląskiego samorządowca i akademika

 Wykształcenie

2005, Akademia Ekonomiczna, Katowice
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

2001–2005, Akademia Ekonomiczna, Katowice

doktorant dziennych studiów doktoranckich w Katedrze Marketingu,
autor pracy doktorskiej pt.: „Strategie marketingowe na rynku politycznym w procesie pozyskiwania akceptacji wyborczej”, recenzja zewnętrzna z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

1995–2000, Akademia Ekonomiczna, Katowice

magister nauk ekonomicznych,
absolwent Wydziału Zarządzania, kierunek: Marketing, specjalność: Marketing, ocena końcowa: bardzo dobry

1991–1995, I Liceum Ogólnokształcące, Gliwice

abiturient kierunku podstawowego, średnia ocen 4,6


Praca w administracji publicznej

1998 – nadal, Rada Miasta, Gliwice
radny Rady Miejskiej (Rady Miasta) w Gliwicach w kadencji 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014 i 2014-2018.
przewodniczący Komisji Statutowej od 2013 roku,
przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej w latach 2002-2010,
członek Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetu i Finansów.

2012 - nadal, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Gliwice
przewodniczący Rady Społecznej Fundacji - reprezentant Gminy Gliwice

2015 - nadal, Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice
członek zarządu GZM


Wybrane doświadczenia zawodowe

2006 – nadal, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice
adiunkt/starszy wykładowca w Katedrze Marketingu, Wydział Zarządzania,
wykładowca przedmiotów w jęz. polskim: „Marketing”, „Merchandising”, „Strategia firmy usługowej”, „Marketing polityczny, „Euromarketing” oraz jęz. angielskim: "International Brand Management"

2009 – nadal, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice
wykładowca przedmiotów: „Marketing”, „Organizacja i metodyka prac badawczych i rozwojowych", "Zarządzanie", "Zarządzanie ryzykiem"

2003–2005, Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Ewy Janik, Gliwice
asystent poselski Posła na Sejm RP

2000–2002, Agencja Reklamy Skutecznej Media Partner, Katowice
account manager  agencji reklamowej odp. za pozyskiwanie klientów, opracowywanie media planów, przygotowywanie całościowych strategii marketingowych dla przedsiębiorstw i instytucji (w szczególności uczelni niepublicznych)

1998 – nadal, pozostałe doświadczenia zawodowe, Gliwice-Katowice
trener w programach szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego nt. zarządzania marką i zarządzania strategicznego  (współpraca m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, Conart Sp. z o.o. i agencją Kobold Consulting PR), doradca w zakresie kształtowania marki organizacji publicznych,
konsultant sztabów wyborczych kandydatów do rad miast, Sejmu i Senatu RP, współtwórca materiałów wyborczych kandydatów na posłów, radnych, marketing-events, akcji społecznych itp.