Jaśniok. Zawsze jasne zasady.

Strona śląskiego samorządowca i akademika

Dydaktyka

Opinie studentów

Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna) w Katowicach nie rzadziej niż raz na 2 lata przeprowadza badania jakości nauczania. Zespół ds. jakości kształcenia prosi studentów o podzielenie się opiniami na temat pracowników uczelni. Badania są oczywiście anonimowe. Każdy ze studentów może dopisać w ankiecie uwagi szczegółowe. Poniżej zamieszczam wszystkie uwagi studentów, które zostały skierowane poprzez gwarantujący anonimowość kwestionariusz pytań ankietowych w roku 2011: 

 1. Prawdziwy pasjonat i specjalista. Świetne ćwiczenia - inteligentne, zmuszające do myślenia. Jeden z lepszych wykładowców.
 2. Bardzo życzliwy!
 3. Według mnie najlepszy wykładowca w semestrze czwartym i jeden z lepszych w trakcie całej edukacji wyższej. Bardzo dobra praca, szalenie ciekawe zajęcia. Powinno być więcej takich pracowników w Akademii.
 4. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób przybliża tematykę merchandisingu. Oprócz przedstawienia teorii prowadzący próbuje poznać naszą opinię na zadany temat. Wywołuje dyskusję, w której z uwagą nas słucha. Nie krytykuje, uważnie słucha każdej opinii.
 5. Najlepszy wykładowca, którego poznałam na Akademii.
 6. Bardzo ciekawe zajęcia, miły prowadzący, bardzo pomocny.
 7. Prowadzący jest bardzo fajny. Potrafi studenta zmotywować do pracy. Bardzo Go lubię.
 8. Zajęcia są bardzo interesujące, skłaniają do rozważań na temat przedmiotu. Stawiają zjawiska w ciekawym świetle i nie pozwalają się nudzić.
 9. Prowadzący posiada wysoką kulturę osobistą. Zawsze służy pomocą. Pomaga studentom, daje pomocne sugestie, pozwala się wykazać. Jest dostępny, odpowiada na e-maile.
 10. Pan doktor jest miły i komunikatywny. Ogólnie jest super.
 11. Ponadprzeciętne umiejętności zaciekawienia studentów. Zachęcanie i aktywizacja uczniów.
 12. Zajęcia nastawione na samodzielną pracę rozwijają wiedzę.

Poniżej uwagi studentów, które zostały skierowane poprzez gwarantujący anonimowość kwestionariusz pytań ankietowych w roku 2013 (najnowsze wyniki):

 1. Merytoryczny zakres – ciekawe zajęcia, jasno wytłumaczone zasady zaliczenia
 2. Dużo praktyki, ciekawe dyskusje, Pan doktor Jaśniok zmusza nas do myślenia. Ciekawe filmiki i przykłady związane z przedmiotem.
 3. Kontakt z prowadzącym – dyskusje, które były ciekawe oraz przede wszystkim przykłady podawane przez prowadzącego były aktualne.
 4. Merytoryczny przekaz, bardzo dobry kontakt z prowadzącym – dyskusje, odwołanie się do licznych przykładów. Prowadzący służy pomocą studentom, doradza im.
 5. Dyskusje, sympatyczna atmosfera, ciekawe i wymagające zadania.
 6. Ciągłe dyskusje, możliwość skonsultowania swego zdania ze zdaniem prowadzącego (nadzwyczaj uprzejmego).
 7. Zachęcanie studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Zajęcia prowadzone w sposób jasny i zrozumiały.
 8. Prowadzący zachęca do dyskusji, chętnie odpowiada na pytania studentów, w jasny sposób przedstawił problematykę zajęć.
 9. Prowadzenie zajęć w formie rozmowy – dobry kontakt ze studentami, jasno określone warunki zaliczenia przedmiotu.
 10. Przykłady z życia gospodarczego. Kompetencja prowadzącego (BRAWO!).
 11. Wykłady prowadzone w ciekawy sposób.
 12. Zmuszanie studentów do dyskusji, więcej przykładów niż teorii.
 13. Dużo przykładów obrazujących teorię.
 14. Ciekawe przykłady (praktyczne podejście).
 15. Można było prowadzić dyskusje na wybrany temat. Pan Doktor odwoływał się do wielu przykładów, dzięki którym można było łatwiej przyswoić temat.
 16. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć – dyskusje, przykłady itp. Różne podejścia do tematu. Zachęcanie studentów do aktywności.
 17. Na zajęciach poruszane były tematy problemowe. Możliwość wypowiedzenia się w dyskusji. Dużo przykładów z życia.
 18. Poziom wiedzy prowadzącego, Jego stosunek do studenta. Przygotowanie prowadzącego do wykładów.
 19. Dobra dykcja prowadzącego, przygotowanie do zajęć, stosunek do studentów, umiejętność przekazania informacji.
 20. Zachęcanie do zadawania pytań. Zachęcanie do myślenia. Przedstawianie praktycznych informacji. Nie zniechęcanie studentów do zadawania pytań.
 21. Duże praktycznych przykładów, ciekawe filmiki. Nie siedzimy patrząc na prezentację, ale rozmawiamy.
 22. Osobowość. Chęć przekazania treści.

Dane zebrał Zespół ds. jakości kształcenia Uuniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
+48 32 257 71 53 zespoldj@ae.katowice.pl

Przykładowe tematy prac dyplomowych

Miałem przyjemność wypromować ponad 50 studentów (stan na październik 201 roku). Oto przykładowe tematy obronionych już prac:

1. Oddziaływanie instrumentów promocyjnych marketingu politycznego na postawy wyborców (w oparciu o wyniki sondażu ankietowego)
2. Promocja w działalności marketingowej organizacji sportowych na przykładzie KKS Lech Poznań SA
3. Wykorzystanie środowiska cyfrowego w komunikacji marketingowej miasta (na przykładzie Dąbrowy Górniczej)
4. Międzynarodowa działalność marketingowa organizacji non-profit na przykładzie Greenpeace
5. Product placement w filmach i serialach telewizyjnych
Promocja regionu Górny Śląsk po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

6. Rola marki w procesie podejmowania decyzji o zakupie napojów bezalkoholowych przez konsumentów na podstawie badania sondażowego.

7. Corporation social responsibility na przykładzie firmy Danone
8. Rola programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności nabywców (w oparciu o wyniki badania sondażowego)
9. Strategia promocji przedsiębiorstwa usługowego na przykładzie Biura Nieruchomości X w Katowicach
10. Badania jakościowe w marketingu – istota, metody, organizacja

Nie ograniczam studentom kreatywności, jeśli tylko prace mieszczą się w obrębie nauk o zarządzaniu. Prace pisane z pasją, oparte na własnych zainteresowaniach, są nie tylko ciekawsze, ale i mają wyższą jakość.