Ścieżka naukowo-dydaktyczna (uczelnia)


Odkąd pamiętam łączę dwie pasje - dydaktyka akademickiego oraz samorządowca. W tym miejscu przedstawiam informacje nt. mojej drogi akademickiej.
Linki poniżej odsyłają do szczegółowych informacji nt. moich prac naukowych, opinii studentów i wszystkiego, co wiąże się ze szkolnictwem wyższym w moim życiu.
 


Obrana droga

Ukończyłem popularną „Jedynkę” – solidne gliwickie liceum, które do dziś wspominam z dużym sentymentem. Dzięki rozwijanym tu zainteresowaniom, wspólnie z licealnymi znajomymi rozpocząłem w 1995 roku studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Po okresie studiowania jednocześnie na dwóch kierunkach podjąłem decyzję o ścisłej specjalizacji – wybrałem marketing, by móc zająć się sprawami wpływu narządzi marketingowych na podejmowanie decyzji wyborczych.
Pracę magisterską obroniłem z wyróżnieniem. Tuż po ukończeniu studiów w 2000 roku rozpocząłem pracę w agencji reklamowej w Katowicach, odpowiadając m.in. za promocję wyższych uczelni w mediach. Ale już po roku chęć dalszej nauki zwyciężyła - zostałem doktorantem Akademii Ekonomicznej, uczęszczając na zajęcia w trybie dziennym prowadziłem zajęcia ze studentami II i III roku z przedmiotu „Podstawy marketingu”.
W roku 2005 obroniłem pracę doktorską poświęconą zarządzaniu strategicznemu na rynku politycznym, która w recenzji została wyróżniona wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Pierwsza część pracy doktorskiej została wydana pod tytułem "Strategie marketingowe na rynku politycznym" przez niderlandzkie wydawnictwo naukowe Wolters Kluwer:
Drugą część doktoratu wydał w styczniu 2011 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pod tytułem "Marketing polityczny w środowisku wirtualnym". Publikacja uzyskała wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od września 2006 roku jestem pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach (adiunktem, starszym wykładowcą), m.in. prowadzę wykłady z przedmiotu „Marketing polityczny”, "Merchandising", "Euromarketing", "Strategia firmy usługowej".
W odnośnikach  prezentuję wykaz dotychczas opublikowanych prac, które poświęciłem problematyce rynku politycznego, w szczególności budowaniu pozytywnych i trwałych relacji na linii polityk-wyborca.
Aktywność naukową zawsze łączę z praktyką rynkową. Pracowałem jako account manager w agencji reklamowej (butik kreatywny), odpowiadając za realizację strategii reklamowych na rynku politycznym i edukacyjnym (2000-2002). Jako doradca zarządu współtworzyłem strategie marketingowe spółek prywatnych (2006). Silnie związany jestem z rynkiem politycznym (np. jako radny, członek sztabów wyborczych oraz asystent poselski. Opracowywałem założenia strategiczne dla kampanii parlamentarnych, zarówno w wyborach do Sejmu (1997, 2001, 2005), jak i uzupełniającej do Senatu (2004), także kampanii lokalnych (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) oraz referendalnych (1999, 2003). W latach 2015-2017 miałem szansę działać w skali ponadlokalnej, angażując się w pracę Górnośląskiego Związku Metropolitalnego..

prev next