Curriculum vitae - życiorys zawodowy w pigułce


Wykształcenie
2005, Akademia Ekonomiczna, Katowice
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
2001–2005, Akademia Ekonomiczna, Katowice

doktorant dziennych studiów doktoranckich w Katedrze Marketingu,
autor pracy doktorskiej pt.: „Strategie marketingowe na rynku politycznym w procesie pozyskiwania akceptacji wyborczej”, recenzja zewnętrzna z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej
1995–2000, Akademia Ekonomiczna, Katowice

magister nauk ekonomicznych,
absolwent Wydziału Zarządzania, kierunek: Marketing, specjalność: Marketing, ocena końcowa: bardzo dobry
1991–1995, I Liceum Ogólnokształcące, Gliwice

abiturient kierunku podstawowego, średnia ocen 4,6 


Wybrane doświadczenia zawodowe

2020 – nadal, Urząd Metropolitalny GZM, Katowice
główny specjalista w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy

2018 – nadal, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
wykładowca przedmiotów prowadzonych w jęz. angielskim (Sales strategies on International Markets) oraz polskim (m.in. Podstawy marketingu, Organizacja i zarządzanie sprzedażą)

2009 – nadal, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice
wykładowca przedmiotów: „Marketing”, „Organizacja i metodyka prac badawczych i rozwojowych", "Zarządzanie", "Zarządzanie ryzykiem"

2006 - 2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice
adiunkt/starszy wykładowca w Katedrze Marketingu, Wydział Zarządzania,
wykładowca przedmiotów w jęz. polskim: „Marketing”, „Merchandising”, „Strategia firmy usługowej”, „Marketing polityczny, „Euromarketing” oraz jęz. angielskim: "International Brand Management", członek Rady Wydziału Zarządzania od 2011 roku

2003–2005, Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Ewy Janik, Gliwice
asystent poselski Posła na Sejm RP

2000–2002, Agencja Reklamy Skutecznej Media Partner, Katowice
account manager  agencji reklamowej odp. za pozyskiwanie klientów, opracowywanie media planów, przygotowywanie całościowych strategii marketingowych dla przedsiębiorstw i instytucji (w szczególności uczelni niepublicznych)

1998 – nadal, pozostałe doświadczenia zawodowe, Gliwice-Katowice
trener w programach szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego nt. zarządzania marką i zarządzania strategicznego  (współpraca m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, Conart Sp. z o.o. i agencją Kobold Consulting PR), doradca w zakresie kształtowania marki organizacji publicznych, konsultant strategiczny organizacji non-profit.


Aktywność badawcza

Trzy książki własne, w tym 2 poświęcone promocji i komunikacji społecznej:

Jaśniok M.: Strategie marketingowe na rynku politycznym. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Jaśniok M.: Marketing polityczny w środowisku wirtualnym. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
(CO)MEDIA. THE (CO)NTEXTS OF MEDIA DISCOURSE (red.): A. Adamus-Matuszyńska, K. Gajdka, M. Jaśniok, Nakladatelství Verbum, Praha 2015,
a także ponad 40 artykułów poświęconych zarządzaniu, szczególnie marketingowi strategicznemu, w tym pięć w języku angielskim

Szczegółowy wykaz prac: http://www.jasniok.pl/naukowo1/publikacje


Aktywność społeczna
1998 – nadal, Rada Miasta, Gliwice
radny Rady Miejskiej (Rady Miasta) w Gliwicach, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów od 2018 roku, przewodniczący Komisji Statutowej w latach 2013-2018, przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej w latach 2002-2010, członek Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej
2012 - nadal, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Gliwice
przewodniczący Rady Społecznej Fundacji - reprezentant Gminy Gliwice (pro bono)
2015 - 2017, Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice
członek zarządu GZM (pro bono)
Szczegółowe informacje: http://www.jasniok.pl/społecznie/index


Predyspozycje zawodowe
samodzielność, kreatywność, zdolność adaptacji, umiejętność motywowania do pracy oraz rozbudzania zainteresowań pracowników, komunikatywność, wysoka kultura osobista, życzliwość i bezkonfliktowość, umiejętność obsługi pakietu CorelDraw, MS Office, wysoka znajomość nowoczesnych technik komunikowania, również w środowiskach hipermedialnych, koncentrujących się na budowie lojalności w długiej perspektywie wraz z umiejętnością posługiwania się pakietami graficznymi i kierowania materiału do druku, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

Znajomość języków obcych
angielski – poziom B2 potwierdzony certyfikatem FCE
rosyjski - bardzo dobry (zdawany na egzaminie doktorskim)

Hobby
szachy, pływanie, literatura średniowiecza