30 listopada 2016, środa

Jeżeli zarabiać będziemy na poziomie płacy minimalnej, to i tak będzie to ZBYT DUŻO, by skorzystać z obiecywanego podwyższenia kwoty wolnej.
"Lepsza złamana obietnica niż żadna", pisał M. Twain.
Cóz... Pocieszeni jesteście słowami Marka?
Ja, przyznam, dość umiarkowanie...