17 listopada 2016, czwartek

Łącznie 49 ministrów-cieni, w tym kobiet ledwie 12, czyli mniej niż 1/4.
Minister ds. równego traktowania w rządzie PO będzie miała pełne ręce roboty ze swoim własnym gabinetem ;)